Om Cost Partner

Cost Partner är ett konsultföretag som stödjer sina kunder med att reducera indirekta administrativa kostnader. Dessa kostnader benämns ofta som icke-strategiska och rör utgifter nödvändiga för den dagliga driften men som ej kan kopplas till bolagets operativa verksamhet.

Cost Partner är ej en inköpspool eller medlemsorganisation och har inte band till leverantörer. Vi utför analyser inom cirka 20 olika kostnadskategorier som kontorsvaror, datormaterial, trycksaker, telefoni, emballage, catering och städning.

En omfattande analysprocess och vår upparbetade kunskap om produkter, priser och jämförelsetal ger besparingar som företagen inte kan uppnå på egen hand.

De genomsnittliga kostnadsreduktionen är över 30%. Detta uppnås kostnads​​- och riskfritt för kunden, då ersättning betalas i efterhand när besparingar har uppnåtts. No cure - no pay.