Cost Partner reducerar sina kunders kostnader med i snitt 34%!

De flesta företag har bra kontroll över sina s k strategiska kostnader, dvs de som kan definieras som kostnader som uppstår när ett företag bedriver sin kärnverksamhet. I normalfallet står dessa kostnader för 50 – 60% av de totala kostnaderna. Givet en vinstmarginal på, låt säga, 5% finns det alltså andra kostnader i verksamheten som motsvarar 35 – 45% av företagets omsättning.

Vad är detta för kostnader? De flesta har säkert räknat ut att det är de kostnader som i företagets resultaträkning ligger nedanför resultatet av kärnverksamheten, dvs overheadkostnader, administrationskostnader eller vad man nu väljer att kalla dem. Inte alla av dessa kostnader kan direkt påverkas. Lönekostnader är ju svåra att reducera utan att man tappar produktivitet. Avskrivningar är ett annat exempel som ju är avhängigt av tidigare investeringar.

Men sedan har vi alla andra kostnader som beroende av vilken verksamhet företaget driver varierar från företag till företag. Som exempel kan nämnas städning, kontorsmaterial, avfallshantering, yrkeskläder och leasing av tjänstebilar. Som bäst görs en slentrianmässig upphandling av dessa kostnader vid en tidpunkt och sedan löper avtalen på alldeles för länge utan att konkurrensutsättas.

Varför prioriterar man inte översyn av dessa kostnader på samma sätt som man gör med sina verksamhetsnära kostnader?

Enligt vår erfarenhet beror det till stor del på brist på rätt ägandeskap. Olika avdelningar inom en organisation äger typiskt ansvaret för vissa kategorier av kostnader. Detta innefattar då både att kategorin ska fungera utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv (till exempel att HR-funktionen ser till att alla som är berättigade till en tjänstebil också får en), till att den också de facto ska upphandlas. Inga avdelningar utanför en renodlad inköpsavdelning har normalt sett varken rätt kompetens eller resurser för att även administrera upphandlingar och inköpsrutiner.

En annan brist är att alla organisationer idag är så hårt slimmade att det helt enkelt inte finns tid att prioritera översynen av denna typ av kostnader, trots att det kan handla om åtskilliga miljoner i besparingar.

Det är på grund av dessa brister som Cost Partner kommer in som er naturliga rådgivare och hjälper er att analysera era möjligheter till besparingar inom en mängd kostnadskategorier. Tack vare vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp databaser som ger oss möjlighet att snabbt kunna analysera om det finns besparingsmöjligheter hos er. Och det bästa av allt, denna analys är helt kostnadsfri.

Kontakta Cost Partner på telefon 0722-23 80 80 för ett förutsättningslöst samtal.